"Jag tror att man behöver kunskap för att våga mer"

DSpace Repository

"Jag tror att man behöver kunskap för att våga mer"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag tror att man behöver kunskap för att våga mer"
Author Mesanovic, Admira ; Mustajbasic, Amina
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att belysa förutsättningar för förskollärares professionella lärande och ämneskompetens som ett steg i professionsutvecklingen. För att besvara vårt syfte har vi utgått ifrån tre förskollärares och en förskolechefens tankar och erfarenheter av Matematiklyftet i förskolan. I analysen av vårt empiriska material har vi använt följande teoretiska begrepp: ämnesdidaktik, förskollärarens kompetens och det professionella lärandet. Matematiklyftet har erbjudit möjlighet till förskollärarna att utveckla de nödvändiga kompetenser som de behövde för att kunna tillmötesgå målen i Lpfö 98/2010 för barns matematiska utveckling. Analys och resultat visar att en kompetensutvecklingsinsats, som Matematiklyftet är, inte bara bidrar med ämnesdidaktiska kompetenser hos förskollärare utan den kan påverka pedagogens tankesätt i ett större sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject kompetensutveckling
profession
professionell lärande
ämnesdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics