The carnival: king of sand, king of nothing at all/ Karnevalen: kung av sand, kung av ingenting alls

DSpace Repository

The carnival: king of sand, king of nothing at all/ Karnevalen: kung av sand, kung av ingenting alls

Details

Files for download
Icon
En studie om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The carnival: king of sand, king of nothing at all/ Karnevalen: kung av sand, kung av ingenting alls
Author Olsson, Nizze ; Månsson,Sara Eleonora
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att synliggöra de karnevaliska aspekterna som yttrar sig i barns lekar på förskolan samt den syn som personalen har på dessa aspekter. I dagens förskola upplevs de karnevaliska aspekterna som störande. De kan upplevas som trots mot personalens auktoritet, vilket resulterar i att de leds bort i förmån för andra lekar. Metoden vi har använt oss av är kvalitativ och det empiriska materialet är insamlat via fältobservationer. Vi har även lämnat enkäter till personalen. Enkäternas frågor är alla, utom en, slutna då en fråga är en öppen fråga relaterad till en tidigare fråga. Materialet har analyserats utifrån stödmaterial såsom tidigare forskning. Vi har även använt oss av artiklar relaterade till karnevaliska aspekter och teoretiska begrepp från bland annat lekforskarna Birgitta Knutsdotter Olofsson och Maria Øksnes. Resultatet visade att personalen generellt ser positivt till de, ibland kaotiska, karnevaliska aspekterna. Brist på utrymme och personal gör dock att dessa lekar leds bort i favör för lugnare lekar med tydligare struktur.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Anda
Bemötande
Dialogiskt deltagande
Grotesk estetik
Karnevalisk lek
Karnevaliska aspekter
Lek
Makt
Skratt
Skämt
Øksnes
Handle http://hdl.handle.net/2043/20885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics