Pedagogers tankar om hållbar utveckling i undervisningen

DSpace Repository

Pedagogers tankar om hållbar utveckling i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 2015 ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar om hållbar utveckling i undervisningen
Author Narfgren, Per-Ola ; Akbari, Maryam
Date 2015
Swedish abstract
Detta arbete avser att synliggöra några pedagogers tankar om undervisning för hållbar utveckling (HUT) i grundskolans tidigare år och undersöka vilka faktorer som kan påverka motivation och möjligheter att bedriva undervisning för HUT. Som pedagoger räknas lärare, fritidspedagog och rektor. Frågeställningar för arbetet är: Vad kan hållbar utveckling innebära för pedagogerna?, Vad kan undervisning för hållbar utveckling innebära för pedagogerna?, Vilka faktorer kan påverka lärares motivation och möjligheter att bedriva undervisning för hållbar utveckling? Vi har använt kvalitativa intervjuer med följdfrågor för att få utförliga svar. Svaren från informanterna betraktas i arbetet som narrativer (personliga berättelser) från vilka resultatet är uttolkat. Resultatet visar att informanterna har svårt att definiera HUT och utgår inte från de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Ändå undervisar pedagogerna på sätt som innehållsmässigt kan känneteckna undervisning för HUT. Resultatet visar även att pedagogers personliga kunskaper och värderingar avspeglar sig i undervisning för HUT. Eldsjälars engagemang är viktigt för miljöarbetet i skolan och är kopplat till ett privat intresse. Invanda tankemönster hos pedagoger kan vara ett hinder för HUT.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling
HUT
Undervisning för hållbar utveckling
Lärare
Pedagoger
Intervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20889 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics