Molbegreppet i kemiläroböcker. En analys av två läroböcker i kemi

DSpace Repository

Molbegreppet i kemiläroböcker. En analys av två läroböcker i kemi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Molbegreppet i kemiläroböcker. En analys av två läroböcker i kemi
Author Pettersson, Anna
Date 2006
English abstract
-
Swedish abstract
Undersökningens syfte är att studera hur ett område inom kursen kemi A på gymnasiet framställs i två olika typer av kemiläroböcker. Fokus är på hur innehållet presenteras, kursplanuppfyllelse samt hur anknytningar till vardagen och samhället utanför skolan görs. En läroboksanalys har utförts och innehållet i texten har systematiserats enligt på förhand givna kategorier. För analysen har området som berör substansmängd och mol valts. Analysen kompletteras med intervjuer av lärare. Läroboksanalysen visar att båda läroböckerna tar upp de mål i kursplanen som relateras till molbegreppet på ett relativt tillfredställande sätt. Materialet i den ena läroboken är dock så kortfattat att det är tveksamt om läroboken lämpar sig att användas som ensam lärobok. Anknytningar till vardagen förekommer sparsamt i de båda läroböckerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gymnasiekemi
Kemi
Kemilärobok
Läroboksanalys
Läromedel
Mol
Substansmängd
Textanalys
Ämnesdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics