Teststrategier: En fallstudie för Scouternas medlemsregister

DSpace Repository

Teststrategier: En fallstudie för Scouternas medlemsregister

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Teststrategier: En fallstudie för Scouternas medlemsregister
Author Holmberg, Johan
Date 2016
English abstract
Software testing is a prerequisite for quality in software. Even so, testing is still down-prioritized in certain software projects. The report examines a development project within a major non-profit youth organization in Sweden, and its Norwegian counterpart. Focus has been put on quality assurance and testing. Also examined is the division of those tasks between customers and contractor. The survey shows that a lack of quality in the delivered product has damaged the confidence in the contractor, delayed and increased the cost of the development, and led to frustration with the end users. The cause for the lack of quality is to be found in a from the start inexplicit requirements process, and in an ad hoc-planned and unstructured test process. A proposed test strategy with the purpose of formalise the test process has been devised and delivered to both organizations and their common contractor. A survey is proposed to gain insight of the requirements process.
Swedish abstract
Mjukvarutestning är en förutsättning för att garantera kvaliteten hos levererad mjukvara. Trots detta blir testningen fortfarande nedprioriterad i somliga mjukvaruprojekt, vilket får tydligt negativa följder. Arbetet undersöker ett utvecklingsprojekt hos en större ideell ungdomsorganisation i Sverige och dess motsvarighet i Norge. Särskilt fokus ligger på kvalitetssäkring och testning. Likaså undersöks hur detta arbete delats upp mellan beställare och leverantör. Undersökningen visar att bristande kvalitet i leveranserna skadat förtroendet för leverantören, försenat och fördyrat utvecklingen, samt lett till frustration hos slutanvändarna. Orsaken till den bristande kvaliteten står att finna i en från början otydlig kravprocess och i en oplanerad och ostrukturerad testprocess. Ett förslag till teststrategi med syfte att formalisera testprocessen har tagits fram och levererats till organisationerna och deras gemensamma leverantör. Kravprocessen föreslås undersökas i ett senare skede.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics