Den fysiska miljöns betydelse för förskolebarns lek och samspel

DSpace Repository

Den fysiska miljöns betydelse för förskolebarns lek och samspel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fysiska miljöns betydelse för förskolebarns lek och samspel
Author Holmberg Grill, Jenny ; Tolstoy, Julia
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie handlar om den fysiska miljöns betydelse för förskolebarns lek och samspel. Syftet är att belysa möjligheter eller begränsningar för barns lek och samspel i deras fysiska miljö på förskolan. Frågeställningen som användes löd: ”vilka lekaktiviteter och samspel skapar barnen i förhållande till den fysiska miljöns möjligheter och begränsningar?” Det empiriska materialet är insamlat från samtal med informanter och observationer på två förskoleavdelningar med olika stora ytor och antal rum. Därefter analyserades empirin ur ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av teorier och tidigare forskning. Resultatet visade att storlek på ytor och rum har betydelse för barns lek och samspel. Slutsatsen av det empiriska materialet i relation till teorier och tidigare forskning är att miljöns uppbyggnad påverkar barns lek och samspel, men i slutänden är det barnens fantasi och uppfinningsrikedom som triumferar då barnen skapar olika lekar och aktiviteter i samspel med varandra och vad de tillåts göra. Miljön skapar och inspirerar barnen att leva ut sina känslor och tankar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fantasi
fysisk miljö
lek och samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/20891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics