Happy Snapping! En studie om Snapchat som möjlig kanal för marknadsföring

DSpace Repository

Happy Snapping! En studie om Snapchat som möjlig kanal för marknadsföring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Happy Snapping! En studie om Snapchat som möjlig kanal för marknadsföring
Author Nilsson, Hannah
Date 2016
English abstract
Social Media has become important for companies and their marketing possibilities. Snapchat is a relatively new social media channel that enables communication between people. This study aims to explore Snapchat as a possible marketing channel. The study is based on literature about social media in general and on Snapchat in particular. It is divided into two studies. The first one focus on the user experience of Snapchat and contains data collected through two focus groups and one questionnaire. The other part of the study aims to look at companies possibility to use Snapchat as a marketing channel. This part collects information throughout a qualitative interview with a company that focus on social media marketing, and also throughout an experiment to show how Snapchat works for companies in practice. The result shows that the Snapchat users are critical about marketing through Snapchat. The users don’t want advertising in a channel they use for communication with friends. This leads to the conclusion that it is hard to be a Snapchat pioneer since the users don’t want to follow companies Snapchat accounts. Another conclusion is that it is important for companies to be where the costumers are, but that it requires that the company messages are interesting for the target group.
Swedish abstract
Sociala medier har idag en betydande roll för företag och deras marknadsföringsmöjligheter. Snapchat är relativt ny social medieapplikation som möjliggör kommunikation mellan människor. Denna studie undersöker Snapchat som möjlig kanal för företags marknadsföring. Undersökningen baseras på en datainsamling av litteratur kring sociala medier i allmänhet och kring Snapchat i synnerhet. Studien är indelad i två undersökningar. Den första fokuserar på användarens upplevelser och användning av Snapchat och innehåller data insamlad genom två fokusgruppsamtal och ett frågeformulär. Den andra undersökningen ser till företags möjligheter att marknadsföra genom Snapchat. Detta genom datainsamling i form av en kvalitativ intervju med ett företag som fokuserar på marknadsföring genom sociala medier, samt genom ett experiment för att se hur applikationen fungerar för företag i praktiken. Resultatet visar att snapchatanvändare är kritiska till marknadsföring genom Snapchat. Användarna vill inte ha reklam i en kanal de använder för kommunikation med vänner. Studien leder fram till slutsatsen om att det tycks vara svårt att som företag vara en pionjär på Snapchat då det är få snapchatanvändare som vill följa företag på Snapchat. Det förefaller dock vara viktigt för företag att finnas där konsumenterna finns. Detta kräver dock att företaget skickar ut budskap som är intressanta för målgruppen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
Sociala medier och marknadsföring
Snapchat
Snapchat och marknadsföring
Social marknadsstrategi
Marknadsföringskanaler
Handle http://hdl.handle.net/2043/20894 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics