IoT-lösningar för miljömässigt hållbar stadsutveckling - En analysmodell

DSpace Repository

IoT-lösningar för miljömässigt hållbar stadsutveckling - En analysmodell

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title IoT-lösningar för miljömässigt hållbar stadsutveckling - En analysmodell
Author Verderio-Johansson, Alexander ; Unosson, Viktor
Date 2016
English abstract
Most cities today are met by an increasing amount of urbanization, where more and more people move into the cities. The increased amount of people have a negative impact on the environment, which forces the cities to develop ways to hinder the negative impact the urbanization has on the environment. To be able to succeed in this endeavour cities need new technological solutions to make it possible for them to grow and expand, without harming the environment in the process. A solution to this has been presented in the form of Smart cities and IoT solutions. By becoming a Smart city through the use of IoT solutions, cities can take their responsibilities and contribute to a sustainable development. The problem that remains however is that the decision making process is both slow and costly when it comes to choosing a solution. Cities who want to minimize their environmental impact therefore need a decision support model that is fast and that doesn’t cost much. Through this study we’ve proposed a possible model, we’ve tried it and evaluated its function. The model contains three focus areas: The System, The City and The Environment. The model has shown to partly work and an adapted version has been presented in the conclusions, along with and explanation regarding the adjustments that were made to the first proposal.
Swedish abstract
De flesta städer står idag inför en ökad urbanisering, där allt fler människor flyttar in till städerna. Den ökade mängden människors negativa effekter på miljön gör att städerna måste utvecklas för att stävja de negativa effekter den ökade urbaniseringen har på miljön. För att städerna ska kunna lyckas med detta krävs det nya teknologiska lösningar som gör det möjligt för städer att växa och expandera, utan att det skadar miljön. Smarta städer och IoTlösningar har tagits fram som möjliga svar på problemet kring den ökade negativa miljöpåverkan. Genom att bli en smart stad och använda sig av IoTlösningar kan städerna ta sitt ansvar och bidra till en hållbar utveckling. Problemet som uppstår är att beslutsprocessen är lång och kostsam för att välja de IoT-lösningar som krävs för att stävja miljöpåverkan. Delvis beror detta på den ökade mängd lösningar som finns och den ökade mängd information som finns tillgänglig kring dem. Det finns därför ett behov hos städer som vill arbeta för en minskad miljöpåverkan att kunna ha tillgång till beslutsstödsmodeller som är snabba och som inte kräver så mycket resurser. Genom denna studie har vi skapat en modell, testat den och utvärderat funktionen av modellen. Modellen arbetar utifrån tre områden: Systemet, Staden och Miljön. Modellen visade sig delvis fungera och en anpassad modell presenteras i slutsatserna, där de justeringar som behövts göras utifrån det ursprungliga förslaget förklaras.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Internet of Things
IoT-lösningar
Hållbarhet
Smarta städer
Analysmodell
Hållbar stadsutveckling
Urbanisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/20896 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics