Läroboken i grundskolan

DSpace Repository

Läroboken i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroboken i grundskolan
Author Juma, Mohammad
Date 2006
English abstract
Textbok in primary school Qualitative interviews with primary school teachers
Swedish abstract
Anledning till undersökningen var det dåliga resultatet i ämnet fysik som presenteras i Den Nationella Utvärderingen av grundskolan Nu 03 (Skolverket, 2004). Dessutom ger målstyrnings läroplaner stor frihet till lärarna att planera undervisningen och att välja arbetsmetoder och stoff vilket förutsätter vid lärobokskunskap hos lärarna. Arbetet handlar om hur viktig fysikboken är för grundskollärare och elever, hur läraren använder läroböcker samt lärarens uppfattning om en bra fysikbok. Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med no lärare på min partnerskola. Undersökningen har visat att läroboken är viktig, ger stöd och underlättar arbetet för både läraren och eleven och att det behövs ett samarbete mellan skolorna och läroboksförlag för att kunna komma fram till en bra lärobok som tillgodoser lärarens och elevens behov. Dessutom har undersökningen visat att dagens lärare inte har fått tillräckligt med kunskap genom sin utbildning vad gäller att bedöma och använda läroböcker. Lärarhögskolorna bör ta hänsyn till det när de lägger upp undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läroböcker
fysik
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2090 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics