Smileys roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet

DSpace Repository

Smileys roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Smileys roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet
Author Fischer, Mette
Date 2006-02-17
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar användandet av smileys och deras roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet. Hur ser användandet av smileys ut bland ungdomar? Vilken mening lägger sändare respektive mottagare i användandet av smileys? Går det att kategorisera och gruppera användarna av smileys utifrån ålder och kön? Denna uppsats behandlar chatt och det chattspråk (innehållande smileys, förkortningar och asterisker) som dagens ungdomar - generation Z, använder sig av dagligen framför sina datorer. En enkätundersökning bland elever vid två år 6-9 skolor och en undersökning via två diskussionsfora på Internet, ligger till grund för resultaten till denna uppsats. Resultaten visar att smileys används som ett uttryck för känslor, sinnesstämningar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject chatt
emoticons
extra-lingvistiska uttryck
generation Z
Handle http://hdl.handle.net/2043/2091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics