Polstjärnans hemliga uppdrag på planeterna - en projektredogörelse om arbetet med att skriva en sagobok för undervisningsbruk

DSpace Repository

Polstjärnans hemliga uppdrag på planeterna - en projektredogörelse om arbetet med att skriva en sagobok för undervisningsbruk

Details

Files for download
Icon
Main article
Icon
storybook/childrens ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Polstjärnans hemliga uppdrag på planeterna - en projektredogörelse om arbetet med att skriva en sagobok för undervisningsbruk
Author Karlsson, Sofie ; Lindberg, Therese
Date 2005
English abstract
This account is based on how to make a fairy-tale book for children. The book is aimed to be used in a variaty of lerningmethods. The result is a book that can be classified both as a childrens book and a fairy-tale book.
Swedish abstract
Vår projektredogörelse är baserad på hur man gör en faktabaserad sagobok för barn. Syftet med att göra en barnbok är att sätta sig in de estetiska och kunskapsmässiga processerna. Boken är tänkt att fungera som både tyst- och högläsningsbok, men ska även kunna ligga som grund och vara en inspirationskälla för ett temaarbete om planeter. Inför projektet har vi läst litteratur om hur barnböcker/sagor är uppbyggda och fakta om planeterna. Sedan gjorde vi vår bok utifrån vad vi läst, egna erfarenheter och framförallt egen fantasi. Efter en intensiv arbetsprocess blev resultatet en bok som kan klassificeras som både barnbok och sagobok.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject saga
barnbok
sagobok
planeter
Handle http://hdl.handle.net/2043/2092 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics