Boksamtal och motivation

DSpace Repository

Boksamtal och motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Boksamtal och motivation
Author Stankovic, Radenka
Date 2016
English abstract
The starting point for this work was the Pisa-s performance on reading habits and reading comprehension in Swedish school. The other thing that has intrigued me was how fiction is treated in teaching. Work purpose is to gain insight on how Swedish teacher thinks the work with literary texts, with the weight on the discussions of literature according to Chambers methodology and the choice of books to read. To gain insight into the problem interviewed five teachers working in two schools. The qualitative interviews were semi-structured to freely pledged follow-up questions that emerged during the interviews. All teachers stress that fiction books are absolutely essential to read in school, however, ways for book processing is different. A teacher does not spend time with discussions of literature, but her students read a lot and she is happy with this. All teachers believe that discussions of literature promotes students' reading comprehension, even the teacher who devotes no time to talk about books read. All interviewed teachers mention the time that obstacles in the work of fiction. Common conclusion is that the teaching of literature is important for students' language and personality development.
Swedish abstract
Utgångspunkten för detta arbete var PISAS-s resultat om läsvanor och läsförståelse i svensk skolan. Det andra som har intrigerat mig var det hur skönlitteratur behandlas i undervisningen. Arbetets syfte är att få insyn om hur lärare i svenska tänker kring arbetet med skönlitterära texter, med tyngden på boksamtal enligt Chambers metod och valet av böcker som ska läsas. För att få insikt i problematiken intervjuades fem lärare som är verksamma i två skolor. De kvalitativa intervjuerna var semi-strukturerade med fritt ställda följdfrågor som dök under intervjuer. Samtliga lärare betonar att skönlitterära böcker är absolut viktiga för att läsas i skolan dock sätten för bokens bearbetning är annorlunda. En lärare ägnar inte tid med boksamtal, men hennes elever läser mycket och hon är nöjd med detta. Alla lärare menar att boksamtal främjar elevernas läsförståelse, även den lärare som ägnar inte tid för att samtala om lästa böcker. Samtliga intervjuade lärare nämner tid som hinder i arbetet med skönlitteraturen. Gemensam slutsats är att undervisningen i skönlitteratur är viktig för elevernas språk och personlighetsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
socialt samspel
läsning
läsförståelse
motivation
boksamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/20924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics