En klick kreativitet, en droppe fantasi och en inspirerande pedagog

DSpace Repository

En klick kreativitet, en droppe fantasi och en inspirerande pedagog

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En klick kreativitet, en droppe fantasi och en inspirerande pedagog
Author Malmberg, Hanna ; Nordin, Angelica
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to se how two different pre- schools work with art creating. In our research we also wanted to se the pedagogues roll in the process.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte har varit att se hur två olika förskolor arbetar med bildskapande. I denna forskning ville vi även betrakta och belysa pedagogens roll i den bildskapande processen. Detta har gjorts genom observationer av en bildskapandeaktivitet på de två förskolorna samt intervjuer av två pedagoger som arbetar där. Uppsatsen är även utförd med fortlöpande litteraturstudier kopplade till vårt ämne. Arbetet visar att pedagogens roll är avgörande för hur kvaliteten och utformningen vid en bildskapandesituation ser ut. Det framkommer även att bildskapande är en viktig del av ett barns vardag, att det främjar barns fantasi och kreativitet, och att man i förskolan bör arbeta aktivt med detta. En inspirerande pedagog lägger grunden för barns lust att skapa!
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bildskapande
kreativitet
förskola
inspirerande pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/2093 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics