Utveckling av användargränssnitt med användbarhet i fokus

DSpace Repository

Utveckling av användargränssnitt med användbarhet i fokus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utveckling av användargränssnitt med användbarhet i fokus
Author Pasic, Moris
Date 2016
English abstract
We live in exciting times, where we have access to different user interfaces that help us commu- nicate with other people in real-time, regardless of where they are in the world. Ricoh is a global IT company that has developed a compact videoconferencing system for these purposes, called ”P3500M”. Development of software for this type of technology can lead to various technical challenges. At the same time, organizations have important meetings through videoconferencing and often make high demands on the quality. To create a useful interface that takes all these aspects into account can be a challenging task. This study aims to develop a new concept interface that streamlines the development and use of videoconferencing systems, where P3500M is used as a starting point. By making use of emerging web technologies and guidelines from previous studies in product development with usability in mind, this study results in the creation of a new design called ”Cloud Vision”. The study proposes a new way to develop usable interfaces for videoconfe- rencing systems, through the development of a central web application that provides the interface. With interfaces that can be applied to various videoconferencing systems as a separate module, regardless of platform, it can be easier to maintain the development and keep focus on usability perspectives.
Swedish abstract
Vi lever i spännande tider, där vi har tillgång till olika användargränssnitt som hjälper oss att kommunicera med andra människor i realtid, oavsett var i världen de befinner sig. Ricoh är ett globalt IT företag som har utvecklat ett kompakt videokonferenssystem för dessa ändamål som heter ”P3500M”. Utveckling av mjukvara för denna typ av teknologi kan medföra olika tekniska utmaningar. Samtidigt håller organisationer viktiga möten via videokonferens och ställer ofta höga krav på kvalitén. Att skapa ett användbart gränssnitt som beaktar alla dessa aspekter kan bli en utmanande uppgift. Denna studie syftar till att utveckla ett nytt konceptgränssnitt som effekti- viserar utveckling, samt användning av videokonferenssystem och P3500M används som en ut- gångspunkt. Genom att utnyttja framväxande webbaserade teknologier och riktlinjer från tidigare studier inom produktutveckling med användbarhet i fokus, har man i denna studie resulterat i skapandet av en designlösningen som heter ”Cloud Vision”. Studien föreslår ett nytt sätt att ut- veckla användbara gränssnitt för videokonferenssystem, genom utveckling av en central webbap- plikation som tillhandahåller gränssnittet. Med gränssnitt som kan appliceras på olika videokon- ferenssystem som en separat modul, oberoende av plattform, kan det bli lättare att underhålla utvecklingen och hålla fokus på användbarhetsperspektiven.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject usability
user interface engineering
user-centered design
Videoconferencing
Web technologies
Handle http://hdl.handle.net/2043/20930 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics