En kvalitativ undersökning i hur slöjdlärare ser på begreppet kreativitet

DSpace Repository

En kvalitativ undersökning i hur slöjdlärare ser på begreppet kreativitet

Details

Files for download
Icon
En kvalitativ ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kvalitativ undersökning i hur slöjdlärare ser på begreppet kreativitet
Author Fager, Jon
Date 2016
Swedish abstract
Som lärare I svenska grundskolan förväntas vi uppmuntra och stimulera elever att bli kreativa medborgare. Det är också skolans ansvar att säkerhetsställa att elever kan omvandla idéer och handlingar på ett kreativt sätt och så fortsätter det. Men vilken innebörd har egentligen ordet kreativitet och hur uppfattas begreppet ute på skolorna? Huvudsyftet med min undersökning har varit att problematisera kring begreppet och min huvudfråga är begränsad till hur slöjdlärare uppfattar begreppet. Jag har valt en kvalitativ metod i denna strävan och jag har intervjuat slöjdlärare på en grundskola. Jag har använt mig av tre olika filter i min bearbetning av empirin, ett sociokulturellt perspektiv på kreativitet, kreativitet som tänkandet och föreställande och slutligen kreativitet som något medfött. Resultatet visar att enbart de två första filtren kom till användning. Kreativitet kan vara att tillåta fantasi, att använda mallslöjd sparsamt. Det kan också vara att bryta sig fri från gammalt tänkande. Att som lärare lägga ut hinder i en skapandeprocess kan också främja kreativitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kreativitet
Slöjd
Slöjdlärare
Svenska grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20934 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics