Barns språkutveckling. En kvalitativ studie om pedagogens inverkan på barns tidiga språkutveckling

DSpace Repository

Barns språkutveckling. En kvalitativ studie om pedagogens inverkan på barns tidiga språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns språkutveckling. En kvalitativ studie om pedagogens inverkan på barns tidiga språkutveckling
Author Tempte, Amanda ; Düberg, Elin
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien var att synliggöra hur pedagogers metoder samt utvecklande arbetssätt för barns språkutveckling skiljer sig åt i olika situationer, i det här fallet under samlingar och matsituationer. Detta anser vi måste studeras närmare för att kunna utveckla en profession i vårt framtida yrke som förskollärare. Detta för att förskolan är en stor arena som stimulerar barns språkutveckling. Pedagoger ska kunna se denna studien som värdefull för deras eget språkutvecklande arbetssätt samtidigt som vår förhoppning är att det ska väcka lite funderingar. Vi har samlat in empiriskt material under fem kvalitativa observationer som gjorts på förskolan. Resultatet vi fick in visar att pedagogerna använder sig utav flera olika metoder för att utveckla barns språk i verksamheten. Metoderna berikar språkutveckling eftersom de bygger på att skapa samspel med andra människor. Barnen får även en bredare förståelse för sin omvärld och kan utveckla sin kreativitet och fantasi. Pedagoger har en central roll i barnens språkutveckling, de bör vara observanta på barnens språkliga uttryck och skapa en rik språkmiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Pedagogens inverkan
Samspel
Språkutveckling
Sociokognitiv teori
Handle http://hdl.handle.net/2043/20952 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics