Rika barn leka bäst - utomhuspedagogikens baksida

DSpace Repository

Rika barn leka bäst - utomhuspedagogikens baksida

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rika barn leka bäst - utomhuspedagogikens baksida
Author Hellqvist, Emma ; Fredholm, Nicole
Date 2016
Swedish abstract
Under vår utbildning har vi sett att begreppet ”en förskola för alla” inte korrelerar med en uteförskola med de krav som de ställer på barnens utrustning. Syftet med denna uppsats är att se denna problematik ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på klass. För att förstärka vårt fokus på klass har vi använt Bourdieus teorier om det symboliska kapitalet, men intersektionalitet kommer att genomsyra hela arbetet. Vi ville även undersöka den friskluftsdiskurs som råder i det svenska samhället och var den har sitt ursprung. Detta ledde oss till Alva Myrdal och hennes inflytande över det svenska hälsoidealet. Vårt material består av intervjuer samt textanalys av utrustningslistor och presentationstexter. Detta för att få ett så brett perspektiv som möjligt.
 Resultatet vi har sett är att en uteförskola, trots deras goda intentioner, inte korrelerar med begreppet ”en förskola för alla”. Enligt vårt resultat har endast de familjer som har en högre social status möjlighet att ha sina barn placerade på denna typ av förskolor. Familjer i ekonomisk utsatthet har inte de medel som behövs för att placera sina barn på en uteförskola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kapital
Klass
Intersektionalitet
Uteförskola
Ur och skur
Handle http://hdl.handle.net/2043/20953 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics