"Sch, vi börjar alla tillsammans" En intersektionell analys av musikaliskt utrymme i musikstunder

DSpace Repository

"Sch, vi börjar alla tillsammans" En intersektionell analys av musikaliskt utrymme i musikstunder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Sch, vi börjar alla tillsammans" En intersektionell analys av musikaliskt utrymme i musikstunder
Author Malkert, Maria ; Zachrisson, Maria
Date 2016
Swedish abstract
Med förskolans uppdrag om likvärdig verksamhet som bakgrund har föreliggande studie som avsikt att undersöka normer om sociala kategoriers samspel med barns musikaliska utrymme. Vi har observerat tre verksamheters musikstunder för att undersöka hur musikaliskt utrymme ges respektive tas. Studien ämnar även undersöka vilka normer om sociala kategorier så som klass, kön, etnicitet, ålder och funktion som görs rådande. Materialet har bearbetats och analyserats med musicking och intersektionalitet som teoretiska utgångspunkter. Vårt resultat har kategoriserats i fyra rubriker: pedagogers makt över musikaliskt utrymme, önskesånger, instrument som medel för musikaliskt utrymme och textinnehåll i repertoaren. Ur resultatet har vi kunnat urskilja att pedagogers positioner har varit avgörande för givandet och tagandet av musikaliskt utrymme samt för reproduceringen av normer i musikstunder. Detta skedde genom pedagogernas syn på musikaliskt utrymme och deras bemötande av barnen. Pedagogernas idéer om ”rätt” sorts deltagande fick direkta konsekvenser för musikstunderna. Resultatet visar även att textinnehållet i sångerna kan vara betydande för reproducering av normer. Åldershierarkier och funktionalitetsnormer har visat sig vara framträdande i resultatet och samspelet mellan de olika normerna har haft en inverkan på hur musikaliskt utrymme togs respektive gavs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject intersektionalitet
makt
musicking
musikaliskt utrymme
normer
sociala kategoriseringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/20954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics