Vad ska vi leka i hemvrån?

DSpace Repository

Vad ska vi leka i hemvrån?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad ska vi leka i hemvrån?
Author Eklöf, Eva-Lena ; Andersson, Camilla
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna studie har varit att studera barns lek i förskolans hemvrå ur ett genusperspektiv. Frågeställningar som använts i studien är: Vilken slags lek sker i hemvrån? Hur används de leksaker som förkommer i hemvrån och hur utformas leken i hemvrån? Vi har använt oss av en kvalitativ metod och filmat barnens lek i hemvrån på förskolan. Av det insamlade materialet har vi analyserat åtta lekobservationer. I tidigare forskning har vi tagit del av forskning kring pedagogiska miljön, hemvråns miljö, lek och leksakers funktion. I studien blev det tydligt att både pojkar och flickor använde sig av det material som finns i hemvrån. De fikade, lagade mat, klädde ut sig, dansade och lekte med dockor. Detta är lekar som är traditionella i denna miljö. Men vi såg också lekar som gick utanför det givna där barnen använde sig av materialet i hemvrån till andra lekar; de lekte tåg och lekland där de kunde hoppa studsmatta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Genusperspektiv
Hemvrå
Handle http://hdl.handle.net/2043/20958 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics