Flexibilitetens hjältar - En kvalitativ studie om bemanningskonsulters upplevelser om sin psykosociala arbetsmiljö

DSpace Repository

Flexibilitetens hjältar - En kvalitativ studie om bemanningskonsulters upplevelser om sin psykosociala arbetsmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flexibilitetens hjältar - En kvalitativ studie om bemanningskonsulters upplevelser om sin psykosociala arbetsmiljö
Author Pohjola, Johanna ; Fransson, Cornelia
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie har varit att undersöka bemanningskonsulters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö på kundföretag. Detta har vi undersökt genom att genomföra kvalitativa intervjuer med sex informanter vilka samtliga arbetar för bemanningsföretag. Tre centrala begrepp har framträtt under uppsatsskrivandet: samhörighet, kommunikation och stöd. För att kunna belysa de upplevelser vi lyckats fånga med hjälp av intervjuer, har tre teorier valts ut för att analysera det empiriska materialet: KASAM, Krav- kontroll – och stödmodellen, samt Ansträngning- belöningsmodellen. Resultat som framkommit är att konsulterna upplever bristande kommunikation mellan dem själva och kundföretaget. Detta leder till förväntningar på prestation av kundföretagets ledning, men också en distansering mellan konsulten och ordinarie anställda. Kommunikativa brister går hand i hand med en utebliven samhörighet. Genom att konsulterna uppfattas som främlingar i personalgruppen då denne endast finns på plats en begränsad tid, upplevs engagemanget som mindre av konsulterna. Den inhyrda konsulten förväntas även genast sätta sig in i arbetsuppgifterna denne anlitats för. Detta då det finns förväntningar på konsultens flexibilitet och kunskap. Därav försvinner delar stödet från kollegor och ledning. Genom att arbetsplatser tillgodoser individers behov av samhörighet, kommunikation och stöd i det dagliga arbete upplevs den psykosociala arbetsmiljön som god enligt intervjupersonerna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject psykosocial arbetsmiljö
konsult
stöd
kommunikation
samhörighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics