Vilken färg som helst bara den är vit (och man)

DSpace Repository

Vilken färg som helst bara den är vit (och man)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vilken färg som helst bara den är vit (och man)
Author Whitehouse, Olivia
Date 2016
English abstract
The following study highlights equality diversity within three Swedish advertising agencies. It has been carried out using a multiple case study research metod, where the results of six qualitative interviews describe the agencies’ efforts regarding these matters. Of the interviewees, one at each agency was in a position of authority and one in a creative role. Both the agencies’ internal procedures and the material they produced were analyzed. One conclusioin that can be drawn is that the agencies are engaged in these issues. This manifests itself in conscentious recruitment, in several projects promoting diversity as well as norm-breaking advertising campaigns. However, the work they do can still be questioned, as due to the white middle class domination of the advertising agencies, unconscious discrimination still exists in some campaigns. In some cases a homogenous approach is reflected in media productions, as well as in the company internally.
Swedish abstract
Följande studie belyser jämställdhet-och etniskmångfaldsarbete på tre svenska reklambyråer. Detta har gjorts via en flerfallsstudie där sex kvalitativa intervjuer har bidragit till ett resultat som berättar om reklambyråernas aktiva arbete kring dessa frågor. Av dessa intervjupersoner satt en i ledarposition och en arbetade som kreatör på vardera företag. Både reklambyråernas interna arbete på företaget samt det material de producerar har undersökts. En slutsats kan dras om att reklambyråerna visar på ett engagemang kring dessa frågor, vilket yttrar sig i en medveten rekrytering, i flertalet mångfaldsfrämjande projekt, samt normbrytande reklamkampanjer. Arbetet kan dock även ifrågasättas. I och med den vita medelklass som präglar reklambyråerna idag bidrar detta till omedveten diskriminering i visst kampanjmaterial. En homogen attityd reflekteras i medieproduktionen, samt internt på företaget i vissa fall.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject jämställdhet
etnisk mångfald
sverige
reklambransch
reklambyrå
kampanj
medieproduktion
företagsidentitet
företagskultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/20965 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics