Ett projekt om barns skönlitterära läsning

DSpace Repository

Ett projekt om barns skönlitterära läsning

Details

Files for download
Icon
Icon
Boken
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett projekt om barns skönlitterära läsning
Author Thörneby, Lina
Date 2006
English abstract
In this project about children’s fiction reading it has been examined if you can increase children’s inclination for reading by involving them in the creating process of a book. The project is based on children’s thoughts and ideas. By doing interviews with children in ages 7-8, I wanted to find out more about what children likes to read and then write and illustrate a children’s book. When the book was finished the children got to read it and make opinions on it. They also answered to the question if they would have been reading more if they were involved in creating processes of books. The result turned out to be that children were inspired to write and illustrate books but they would probably not read more. To work with a creating process of a book in school teaching were instead shown to become a good way to get the students inspired to think, write and illustrate their own books. The book is a part of the project and will be found in the project report as a pdf-file.
Swedish abstract
I detta projekt om barns skönlitterära läsning undersöks det om man kan öka barns läslust genom att göra dem delaktiga i en skapandeprocess av en bok. Projektet baseras på barnens egna tankar och idéer. Genom att göra intervjuer med barn i åldrarna 7-8 år ville jag komma fram till vad barn helst vill läsa om och därefter skriva och illustrera en barnbok. När boken sedan var färdig fick barnen läsa den, säga vad de tyckte och svara på ifall de hade börjat läsa mer om de fick vara med i skapandeprocessen av böcker. Resultatet visade sig vara att barnen blev inspirerade och vill gärna skriva och illustrera sina böcker själva men att det förmodligen inte skulle öka deras lust att läsa. Att arbeta med skapandeprocessen av en bok i undervisningen visade sig istället vara ett bra sätt att få eleverna att inspireras till att tänka, skriva och illustrera sina egna böcker. Boken som är en stor del av projektet finns med i projektredovisningen som bilaga i form av pdf-fil.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Skönlitterär läsning
skapandeprocess
Handle http://hdl.handle.net/2043/2097 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics