Lärares erfarenheter av betyg

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av betyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares erfarenheter av betyg
Author Balaj, Nensi ; Strofci, Trendelina
Date 2016
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att undersöka hur lärare tar sig an bedömning och betygsättning i årskurs 6. Våra frågeställningar har varit följande: • Vilka erfarenheter har lärare kring betygsättning i årskurs 6? • Hur påverkas lärares pedagogiska arbetssätt av betygsättning i årkurs 6? För att besvara våra frågor har vi gjort en kvalitativ intervjuundersökning med fem lärare, som undervisar i bl.a. svenska och har olika lång erfarenhet inom läraryrket, och som kommer från tre olika skolor och två olika kommuner i Skåne. Resultatet i vår undersökning visar inte ett allmänt sätt att ta sig an bedömning och betygsättning utan det vi har kommit fram till är bara utifrån det material vi har samlat in. Vårt resultat visar att lärare har både positiva och negativa erfarenheter av betygsättning i årskurs 6. Vårt resultat visar även att det pedagogiska arbetssättet har förändrats sedan betygsättningen i årskurs 6 infördes hos många lärare genom att planeringen har blivit mer strukturerad, målinriktad, noggrann och tydligare. Vår slutsats är att lärare har blivit ”street-level bureaucrats” som slits mellan olika roller. Läraren står mellan elever och föräldrar samt styrdokumenten som har bestämts av politiker. Vidare ser vi att det både finns positiva och negativa erfarenheter bland lärare. Man kan inte säga att det bara finns det ena eller det andra. Vi ser att antalet arbetade år inte har så stor betydelse utan det finns både lärare med längre och mindre erfarenhet som känner sig stressade och som inte känner sig stressade angående att sätta betyg. Vår slutsats är också att det pedagogiska arbetet har förändrats genom att det har blivit mer strukturerat, målinriktat, tydligt och mer noggrant men att detta kan bero på lgr 11 och inte införandet av betygen i årskurs 6. Vi anser även att det är viktigt att planera sin undervisning så att man kan arbeta formativt samt kunna samla in ett allsidigt underlag för att slutligen kunna sätta ett rättvist betyg.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
bedömning
betyg
lärares erfarenheter
myndighetsperson
Handle http://hdl.handle.net/2043/20973 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics