Särskilda behov, hur gör vi?

DSpace Repository

Särskilda behov, hur gör vi?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Särskilda behov, hur gör vi?
Author Tullby, Caroline
Date 2016
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur förskollärare arbetar utifrån barns särskilda behov av stöd. Frågeställningarna till syftet är: • Vad innebär "särskilda behov"? • På vilket sätt anpassas verksamheten till särskilda behov? För att ta reda på svaren till frågeställningarna och syftet så genomfördes tre intervjuer med tre förskollärare från två olika förskolor i två olika kommuner. Intervjuerna var semistrukturerade så svaren från förskolelärarna blev väldigt varierande och det blev fokus på olika områden under varje intervju. Något som intervjuerna hade gemensamt var att de någon gång under intervjun kom att handla om kommunikation. Examensarbetets teoretiska perspektiv utgår ifrån Korczaks teori om barns rätt och Gustafssons syn på barn, samt på vilken roll de vuxna har i barnets liv. Resultaten av analysen påvisade att det finns många olika särskilda behov och de är oftast väldigt miljö och norm beroende. Ett barn som inte är på samma nivå som de andra i ett område eller på något annat sätt skiljer sig från resten av barnen i barngruppen ses som speciellt. När det handlar om hur verksamheten anpassas så görs detta så gott det är möjligt utifrån de särskilda behov individen har och vilken form av stöd som passar individen bäst.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskollärare
särskilda behov
anpassning
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/20977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics