Samverkansinlärning i gymnasiet - vad säger eleverna? / Supplemental Instruction in Upper Secondary School - what do the Pupils say?

DSpace Repository

Samverkansinlärning i gymnasiet - vad säger eleverna? / Supplemental Instruction in Upper Secondary School - what do the Pupils say?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkansinlärning i gymnasiet - vad säger eleverna? / Supplemental Instruction in Upper Secondary School - what do the Pupils say?
Author Rasmark, Ida
Date 2016
Swedish abstract
År 2007 började ett fåtal gymnasieskolor i Skåne att organisera samverkansinlärning (SI), och nu pågår ett stort projekt som syftar till att sprida konceptet till gymnasieskolor i alla kommuner i Skåne. Meningen med projektet är att öka elevernas kompetens i matematik. Syftet med denna studie är att undersöka vad eleverna har att säga om frivilliga SI-möten, och vilka erfarenheter de har från SI. Frågeställningarna är: Varför deltar/deltar inte elever i SI-mötena? Hur vill eleverna själva beskriva samverkansinlärning? Hur uppfattar elever nyttan av SI-möten som läranderesurs? För att undersöka detta genomfördes en enkätstudie, i en elevgrupp om 26 personer på en gymnasieskola i Skåne som erbjuds frivilliga SI-möten. Undersökningen genomfördes på en ordinarie matematiklektion. Resultaten visar att eleverna deltar på SI-möten för att de uppfattar dem som bra lärandetillfällen. De tycker det är roligt samt att det finns en trevlig, avslappnad stämning med bland annat fika. Anledningar till att de inte deltar på SI-mötena är på grund av dålig schemaläggning, låg motivation och prioritet, samt för lite eller ingen information om SI och SI-verksamheten. För att beskriva SI använder eleverna till stor del positiva ord. Bland annat använde de ''samarbete'', ''givande'', ''tänka'', ''matte'', ''fika'' och ''roligt'', men även ''svårt'' och ''folktomt'' när de beskrev SI. Eleverna har en positiv syn på SI även om de är neutrala till att införa SI-arbetsmetoder, helt eller delvis, i de ordinarie matematiklektionerna. Ett påstående som sammanfattar elevernas ståndpunkt väldigt väl är: SI-mötena är bra, men jag är så mycket i skolan så att jag inte orkar gå på dem. Nyckelord: Alternativ läranderesurs, enkät, gymnasiet, matematik, samverkansinlärning, SI, Supplemental Instruction
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alternativ läranderesurs
enkät
gymnasiet
matematik
samverkansinlärning
SI
Supplemental Instruction
Handle http://hdl.handle.net/2043/20980 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics