Samverkansinlärning i gymnasiet - vad säger eleverna? / Supplemental Instruction in Upper Secondary School - what do the Pupils say?

DSpace Repository

Samverkansinlärning i gymnasiet - vad säger eleverna? / Supplemental Instruction in Upper Secondary School - what do the Pupils say?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rasmark, Ida
dc.date.accessioned 2016-06-22T14:43:43Z
dc.date.available 2016-06-22T14:43:43Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20980
dc.description År 2007 började ett fåtal gymnasieskolor i Skåne att organisera samverkansinlärning (SI), och nu pågår ett stort projekt som syftar till att sprida konceptet till gymnasieskolor i alla kommuner i Skåne. Meningen med projektet är att öka elevernas kompetens i matematik. Syftet med denna studie är att undersöka vad eleverna har att säga om frivilliga SI-möten, och vilka erfarenheter de har från SI. Frågeställningarna är: Varför deltar/deltar inte elever i SI-mötena? Hur vill eleverna själva beskriva samverkansinlärning? Hur uppfattar elever nyttan av SI-möten som läranderesurs? För att undersöka detta genomfördes en enkätstudie, i en elevgrupp om 26 personer på en gymnasieskola i Skåne som erbjuds frivilliga SI-möten. Undersökningen genomfördes på en ordinarie matematiklektion. Resultaten visar att eleverna deltar på SI-möten för att de uppfattar dem som bra lärandetillfällen. De tycker det är roligt samt att det finns en trevlig, avslappnad stämning med bland annat fika. Anledningar till att de inte deltar på SI-mötena är på grund av dålig schemaläggning, låg motivation och prioritet, samt för lite eller ingen information om SI och SI-verksamheten. För att beskriva SI använder eleverna till stor del positiva ord. Bland annat använde de ''samarbete'', ''givande'', ''tänka'', ''matte'', ''fika'' och ''roligt'', men även ''svårt'' och ''folktomt'' när de beskrev SI. Eleverna har en positiv syn på SI även om de är neutrala till att införa SI-arbetsmetoder, helt eller delvis, i de ordinarie matematiklektionerna. Ett påstående som sammanfattar elevernas ståndpunkt väldigt väl är: SI-mötena är bra, men jag är så mycket i skolan så att jag inte orkar gå på dem. Nyckelord: Alternativ läranderesurs, enkät, gymnasiet, matematik, samverkansinlärning, SI, Supplemental Instruction en_US
dc.format.extent 48 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Alternativ läranderesurs en_US
dc.subject enkät en_US
dc.subject gymnasiet en_US
dc.subject matematik en_US
dc.subject samverkansinlärning en_US
dc.subject SI en_US
dc.subject Supplemental Instruction en_US
dc.title Samverkansinlärning i gymnasiet - vad säger eleverna? / Supplemental Instruction in Upper Secondary School - what do the Pupils say? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Kompletterande pedagogisk utbildning KPU
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics