Användning av smarta telefoner bland äldre människor ur användarupplevelseperspektiv

DSpace Repository

Användning av smarta telefoner bland äldre människor ur användarupplevelseperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användning av smarta telefoner bland äldre människor ur användarupplevelseperspektiv
Author Dana, Hassan
Date 2016
English abstract
The use of technology has become increasingly common in Sweden. One of the areas that has increased the most is the use of smart phones in different age groups. The mobile phone industry and those who are designing the smartphones user interfaces are targeting more the majority of the population who have the relevant knowledge; to be able to use smartphones than those who do not. The minority of the population consists of elderly smartphone users who have less knowledge and experience compared to the new generation is forgotten. The consequence is that the latter group receive a limited service in a modern and technologically developed society. The purpose of this study is to investigate older adults experience from the use of today's smartphones. This paper also investigates obstacles and problems that elderly smartphones users are facing. Furthermore, in this study we are also trying to get an answer on how these barriers can be eliminated. The results show that there is a great interest among elderly smartphone users for using the new technology. However, there are various factors that can cause obstacles for this group of smartphone users, therefore a selection is discussed in this paper (user interface). Additionally, the study result show that the environment plays a great role for the older adults, who have less experience and knowledge to dare and be able to use smartphones.
Swedish abstract
Användningen av teknik har blivit allt vanligare i Sverige. Ett av de områden som ökat mest är användningen av smarta telefoner i olika åldersgrupper. Mobiltelefon -industrin och de som designar telefonerna tar mer hänsyn till majoriteten som har relevant kunskap för att kunna använda sig av smarttelefon än de som inte har det. Den minoritet av befolkningen som utgörs av äldre pensionärer vilka besitter mindre kunskap och erfarenhet jämfört med den nya generationen glöms bort. Konsekvensen blir att den gruppen får en begränsad service i ett modernt och tekniskt välutvecklat samhälle. Syftet med den här studien är att undersöka äldre människors upplevelse vid användningen av dagens smarta telefoner. Undersökningen kommer att ta fram eventuella hinder och problem som äldre smarttelefon-användare har och undersökningen försöker också att komma till ett svar på hur dessa hinder kan åtgärdas. Studiens resultat visar att det finns ett stort intresse bland äldre smarttelefon -användare men däremot finns det olika faktorer som kan orsaka hinder vid användningen av smarta telefoner, varav ett urval behandlas i denna uppsats, till exempel användargränssnitt. Vidare visar studien att omgivningen spelar en stor roll för att äldre, som har mindre erfarenhet och kunskap, ska våga och kunna använda smarta telefoner.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Äldre
Smarttelefon
Användbarhet
Användarupplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/20982 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics