Bred vägledning i grundskolan ur ett lärarperspektiv / Secondary school career counselling from a teacher perspective

DSpace Repository

Bred vägledning i grundskolan ur ett lärarperspektiv / Secondary school career counselling from a teacher perspective

Details

Files for download
Icon
examensarbete mah
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bred vägledning i grundskolan ur ett lärarperspektiv / Secondary school career counselling from a teacher perspective
Author Stojakovic, Sanja ; Svensson, Fanny
Date 2016
Swedish abstract
Skolverkets riktlinjer fastslår att lärare bör involveras i det breda och långsiktiga arbetet med vägledning i grundskolan. Skolinspektionens granskning från 2013 visar dock att i realiteten läggs ansvaret nästan uteslutande på studie- och yrkesvägledaren, involvering från resterande skolpersonal är sällsynt. Denna studie vill utöka kunskapen om lärares tankar kring studie- och yrkesvägledning. Hur ser lärare på sin egen roll i arbetet med bred vägledning? Hur ser de på samarbetet med studie- och yrkesvägledare? Vilka hinder och vilka förbättringsmöjligheter ser lärare i arbetet med bred vägledning? Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med högstadielärare från olika skolor i Skåne. Resultatet av intervjuerna har analyserats med hjälp av begreppet bred vägledning, Hodkinson och Sparkes Careershipteori samt Bergs Frirumsmodell. Resultatet visar att de undersökta skolorna saknar ett brett och långsiktigt vägledningsarbete samt att samarbetet mellan lärarna och studie- och yrkesvägledarna är skralt. Lärarna är positivt inställda till vägledning men prioriterar andra arbetsuppgifter i första hand. De kan se positiva effekter i att förbättra den breda vägledningen och efterfrågar en strukturerad plan, dock anses ansvaret ligga hos ”någon annan”.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bred vägledning
grundskola
lärare
samarbete
skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20986 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics