Att vara lämpad och utvald

DSpace Repository

Att vara lämpad och utvald

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Erik ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vara lämpad och utvald
Author Nilsson, Erik ; Vikingson, Stina
Date 2016
Swedish abstract
Gymnasiebetyg har länge varit det som avgjort vem som är mest och bäst lämpad för högre utbildning, något som på senare år har börjat ifrågasättas. Vissa lärosäten tillämpar ett alternativt urvalsförfarande till en tredjedel av sina utbildningsplatser, bland annat Malmö högskolas tandläkarutbildning. Med följande studie ämnar vi undersöka vad som händer när det normativa sättet att bli antagen till högre studier utmanas. Syftet med studien är att skapa större förståelse för tandläkarstudenter antagna via alternativt urvals upplevelser av urvalsförfarandet. Studien undersöker studenternas etablering på högskolan och de distinktioner som görs mellan de olika antagningsgrupperna. Vidare undersöks också vilken betydelse urvalsprinciperna motivation och fallenhet har. För att analysera studenternas upplevelser appliceras sociologiska teorier med hjälp av begrepp om positionering, kapital och distinktioner. För att svara på studiens syfte genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sju studenter. Sammanfattningsvis kan vi utifrån studiens resultat konstatera att symboliskt kapital är viktigt för inträde och etablering på fältet och att distinktioner gällande egenskaper, bekräftelse och motivation görs. Det framkommer också att studenterna vänder på den allmänna värderingen av teoretisk och praktisk kunskap och att de ser urvalsprocessen som en bekräftelse på både sin motivation och fallenhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject alternativt urval
högre utbildning
respektabilitet
distinktion
kapital
doxa
Handle http://hdl.handle.net/2043/20987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics