Etik och moral med dockan som verktyg

DSpace Repository

Etik och moral med dockan som verktyg

Overview

Detailed record

dc.contributor.author af Forselles, Björn
dc.date.accessioned 2006-02-17T09:58:27Z
dc.date.available 2006-02-17T09:58:27Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2098
dc.description Jag har i denna studie valt att undersöka om dockan kan fungera som ett verktyg när man arbetar med frågor kring etik och moral. Mitt syfte med undersökningen blir att se om man med hjälp av dockan kan förmedla insikten om etik och moral till barn i de lägre skolåldrarna. Frågan som jag ställer mig, är hur dockan kan fungera som ett verktyg i arbetet kring etik och moral bland de lägre skolåldrarna och vad som är viktigt att tänka på då jag använder dockan som verktyg i mötet med barnen. Slutligen vill jag även få svar på vilka för och nackdelar det finns det med valet av handdocka. Inledningsvis kommer jag att diskustera kring hur etik och moral presenteras i skolans styrdokument. Vidare kommer jag att diskutera kring valet av handdocka och hur detta kan påverka kommunikationen med barnen. I den andra delen av min uppsats presenterar jag en sammanfattning av de observationer jag gjort i en förskoleklass, där jag har använt mig av en handdocka som verktyg. Jag har kopplat observationerna till fyra olika etik- och moralfrågor. I mina observationer har jag valt att undersöka hur barnen kommunicerar med dockan, samt om och i så fall hur denna kan användas för att skapa en förståelse. I slutet av uppsatsen kommer jag även att diskutera kring vad du som pedagog bör tänka på i ditt arbete med handdockan samt påvisa de fantastiska möjligheter som dockteater kan erbjuda. Jag har under min studie upptäckt att dockan fungerar som ett ypperligt verktyg i arbetet med etik och moral. Med hjälp av dockan har jag på ett lustfyllt sätt fått med mig barnen i diskussionerna kring mitt ämne. Jag har även stött på mindre positiva bitar under min studie, men dessa känner jag endast kan kopplas till mitt eget agerande och skulden kan inte läggas på dockan som ett verktyg. en
dc.description.abstract This essay is a study about if the puppet can be used as a tool when you work with the questions of ethics and morality. My intention is to see if the puppet can be used as a tool to make a perceptive with issues connected to ethic and morality with children in pre-school. The starting point will be a short discussion about how ethic and morality are presented in the school environment of today. There will also be a discussion about the importance of the choice of the hand-puppet and how this can effect the communication with the children. In the second part of my study I’ll make a summery of my observations with the hand-puppet in a pre-school. The observations are connected to four different questions about ethic and morality. The major point in my observation is the communication between the puppet and the children, and if and how this can be used to solve different important issues. In the end I will pin point some significant issues of what you as an educationalist, should consider in your use off a hand-puppet. I hope this essay will open your eyes for the marvellous possibilities that lie in the wonderful world of the puppet-theatre. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Alternativ metod en
dc.subject docka en
dc.subject dockteater en
dc.subject etik en
dc.subject moral en
dc.title Etik och moral med dockan som verktyg en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics