Gör inte så

DSpace Repository

Gör inte så

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gör inte så
Author Ljunggren, Annette
Date 2016
Swedish abstract
Annette Ljunggren, 2016 Titel: ”Gör inte så” Min studies syfte är att undersöka barns uppfattningar om förskolans måltider utifrån barns perspektiv och hur barnen görs delaktiga. För att nå mitt syfte formulerade jag tre frågor. Dessa frågor är hur barnens handlingar och åsikter tas tillvara på. Barnens möjlighet till att få vara involverade i måltiden och hur normer om barn framstår och blir synliga inom måltiden i förskolan. I min studie använde jag mig av kvalitativ forskning och en mini etnografisk studie som metod. Under studien var jag deltagande observatör vid måltiden och kompletterade genom att filma. Efter observationerna antecknade jag ner sådant som jag tänkte på utifrån det jag observerade vid måltiden. Mitt analysredskap är postmodern teori som ifrågasätter de förgivettagna. Då min studies syfte är att få fram barns perspektiv vid måltiden blev denna teori väl passande för min studie. Resultatet av min analys visar på att barns perspektiv inte alltid blir så uppmärksammat i den pedagogiska måltiden. Normer om barns förhållningsätt och uppförande har en stark påverkan. Barns perspektiv blir inte synliggjort i den mån det ska i enlighet med styrdokumenten i förskolan. Nyckelord: barns perspektiv, postmodern teori, normer och maktrelationer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barns perspektiv
postmodern teori
normer och maktrelationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20990 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics