Jag ska spela in den bästaste gitarren!

DSpace Repository

Jag ska spela in den bästaste gitarren!

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Sanna
dc.contributor.author Lien, Emma
dc.date.accessioned 2016-06-23T08:53:19Z
dc.date.available 2016-06-23T08:53:19Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20992
dc.description Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat och det märks inte minst på hur barnen snabbt lär sig dessa verktyg och kunskaper. Det digitaliserade samhället kan ses som en tillgång i barns lärande och i samband med pedagogerna på avdelningens intresse för musik var detta en självklarhet för oss att sammankoppla dessa två ämnen. Med brist på forskning kring barns musikskapande, speciellt i yngre åldrar, hittade vi ett område som vi ville studera. Syftet med denna studie är att se hur man kan utveckla arbetet med musikskapande i förskolan, med hjälp av det digitala verktyget iPad. Studien genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt på en småbarn/mix avdelning med barn mellan 2-4 år där vi genom deltagande observationer utforskade programmet GarageBand. Vi har analyserat vår empiri utifrån ett sociokulturellt perspektiv, alltså att barn lär i samspel med varandra, samt hur vi som individer aldrig är fullärda. Vi har även utgått från den proximala utvecklingszonen av Vygotsky där vi agerat som den mer kompetenta individen för att stötta barnen i sitt lärande. Resultatet av vår studie visar att barn är mer kompetenta i sitt musikskapande med iPad än vad tidigare forskning har påvisat. Detta kan vara på grund av tillgängligheten och möjligheterna som digitala verktyg ger. en_US
dc.format.extent 34 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject musik en_US
dc.subject musikskapande en_US
dc.subject digitala verktyg en_US
dc.subject förskola en_US
dc.title Jag ska spela in den bästaste gitarren! en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics