Hur tolkar förskollärarna barns lärande och inflytande när det gäller användandet av datorplattan i förskolan?

DSpace Repository

Hur tolkar förskollärarna barns lärande och inflytande när det gäller användandet av datorplattan i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur tolkar förskollärarna barns lärande och inflytande när det gäller användandet av datorplattan i förskolan?
Author Andersson, Sofie
Date 2016
Swedish abstract
I denna studie undersöker jag hur de sociala representationer som förskollärarna har om datorplattan påverkar hur den används i den pedagogiska praktiken för barnen. Förskollärarnas uppgift är att sträva efter de målen som står i läroplanen, men hur man når målen beror på hur förskollärarna tolkar dess innehåll. Förskollärarnas föreställningar kan påverka vilka kunskaper och erfarenheter som barn får ta del av när det gäller datorplattan. Förskollärarna ska lägga grunden till de kunskaper som barnen behöver för att de ska kunna bli självständiga individer i samhället. Datorplattan är en del i detta och därför är förskollärarnas föreställningar kring den ett relevant ämne att undersöka. Undersökningen baseras på fyra intervjuer med förskollärare från två förskolor. Syftet med intervjuerna var att synliggöra de föreställningar som förskollärarna har när det gäller lärande och barnens inflytande kopplat till datorplattan och om förskollärarna anser att det finns något negativt med barnens användande av den. Studien visade att förskollärarna anser att barnen kan lära sig det mesta med datorplattan med stöd ifrån pedagogerna. Det visade sig att projektet/temat helt formades efter barnens intresse och att datorplattan användes som ett redskap för att tillgodose varje barns behov i lärandet. Det negativa kopplas till våldsspel, spelberoende och tidsfördriv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject datorplatta
förskola
inflytande
lärande
sociala representationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20995 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics