När den verbala kommunikationen inte räcker till

DSpace Repository

När den verbala kommunikationen inte räcker till

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När den verbala kommunikationen inte räcker till
Author Boson, Julia
Date 2016
Swedish abstract
Att kunna förstå och göra sig förstådd till andra människor är inte en självklarhet för alla i dagens förskolor. Denna studie har ett fokus på kommunikation, som en förutsättning för lärande och utveckling, och framför allt på när den verbala kommunikationen inte räcker till. Arbetet belyser vikten av alternativa kommunikationssätt för att möjliggöra för alla att kunna kommunicera med varandra i förskolan. Det talade svenska språket är inte det enda givna sättet att kommunicera på i förskolor idag, utan det finns en mängd olika metoder till vårt talade språk. Dessa hjälpmedel är grundläggande för barn när den verbala kommunikationen inte är tillräcklig. Resultat av studien visar dels att det finns en hel del metoder att ta till för att hjälpa och förbättra människors möjligheter att kunna kommunicera utöver de talade språket. I arbetet redovisas ett flertal exempel på detta. Studien visar också på vikten av kunskap inom detta område och på hur samarbete mellan förskollärare och specialpedagog kan komma att bli viktigt för att möjliggöra barns lärande och utveckling genom alternativa kommunikationssätt och att ökad kunskap om olika specialpedagogiska åtgärder är viktig för förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject kommunikation
TAKK
AKK
GAKK
Handle http://hdl.handle.net/2043/20998 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics