"Att sitta med en kaninunge i knäet, då händer det mycket i en barnkropp"

DSpace Repository

"Att sitta med en kaninunge i knäet, då händer det mycket i en barnkropp"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Att sitta med en kaninunge i knäet, då händer det mycket i en barnkropp"
Author Hammarsköld Persson, Emilié
Date 2016
Swedish abstract
Denna uppsats försöker ge en bild av hur djur, levande eller rekvisita, används i fyra förskolor. Syftet med detta arbete är att undersöka hur "djur" kommer in i deras verksamhet och på vilka sätt de kan påverka barns utveckling. Frågeställningarna var hur kan djur integreras i förskolornas dagliga verksamhet? Hur anser pedagogerna att djur och materialkan ha en påverkan av barns utveckling? Vilka hinder och möjligheter ser pedagogerna med levande djur i förskolan? De teorier som används i huvudsak är biophiliahypotesen, sociokulturell teori, Sterns teori om självutveckling och anknytningsteori. Semi-strukturerade intervjuer med pedagoger har lagt grunden för det empiriska materialet. Resultaten har visat att djur är en stor del av verksamheten och att de påverkar barnen på många sätt. Slutsatsen visade att djur integreras i förskolan genom pedagogiken, levande djur, rekvisita eller sagor, men främst material. Pedagogerna tror att djur gör mycket för barns språk/kommunikativa, sociala, empatiska och moraliska utveckling, och att de har en känslomässig påverkan och att barn har ett naturligt intresse. Lärarna ser positivt till levande djur i förskolan, men anser att hinder kan vara allergi, resurser och ansvar. Men de ser möjligheter i form av digitalt lärande, 4H-gård samarbete och zoo förskolor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
djur
förskola
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20999 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics