”Miljön blir sårbar när tiden inte räcker till”

DSpace Repository

”Miljön blir sårbar när tiden inte räcker till”

Details

Files for download
Icon
Miljö
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Miljön blir sårbar när tiden inte räcker till”
Author Coucher, Sara ; Pettersson, My
Date 2017
Swedish abstract
Vi har med hjälp av observationer i en förskola och intervjuer med pedagoger undersökt vad som villkorar pedagogers utformande av den fysiska miljön på förskolor och vidare hur barns lärande och utveckling påverkas av den fysiska miljöns utformning. När detta har undersökts har vi utgått från tre frågeställningar : Vilka hinder och svårigheter upplever pedagogerna när de gäller att utforma den fysiska miljön i förskolan? Vilka effekter ger dessa hinder och svårigheter för pedagogerna? Vilka effekter ger dessa hinder och svårigheter för barns lärande och utveckling? När det empiriska materialet har analyserats har vi utgått från teorier så som förskolan som institution, Sterns teori om självutvecklingen och den utvecklingsekologiska modellen. I resultatet av vår studie framgår det att förskolan som institution vilar på villkor som styr hur pedagoger utformar den fysiska miljön. Dessa villkor är tidsbrist, små personalgrupper, stora barngrupper och trångt utrymme. Effekter som detta ger på barn och pedagoger är att de blir stressade och oroliga. Vidare visar resultatet av studien att om inte verksamheten är organiserad och strukturerad hämmar det barns utveckling och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fysisk miljö
villkorar
ramar
Barngruppen
Utformning
Handle http://hdl.handle.net/2043/21007 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics