Konflikter mellan pedagoger och barn i förskola-utifrån egna observationer i tre rum/situationer

DSpace Repository

Konflikter mellan pedagoger och barn i förskola-utifrån egna observationer i tre rum/situationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Konflikter mellan pedagoger och barn i förskola-utifrån egna observationer i tre rum/situationer
Author Dulic, Belkisa
Date 2006
Swedish abstract
Studien handlar om samspel mellan pedagog och barn i förskolan. Fokus ligger på konflikter. Syftet med studien är att söka förståelse för hur samspelet mellan pedagog och barn i förskolan fungerar och vad som händer vid uppkomst av konflikter. Rolltagande och pedagogernas engagemang är också något som kommer att undersökas. Metoder som används är observationer av samspel i vissa rum och situationer (hall, matsituation och samling) där jag studerat vilka slags konflikter som uppstår och om det är samma typ av konflikter som uppkommer i alla tre situationer. Studien är utförd på en förskola i Skåne. Urvalet består av 14 barn och fem pedagoger. Barnen är i åldern 3-5 och pedagogerna i åldern 23-48. Resultatet i studien visar att konflikter uppkommer i förskolan. Det är en vanlig del av vardagen i förskolan. Vid flera tillfällen kommer det tillsägelser från pedagogernas sida och ibland uppkommer missförstånd i kommunikationen mellan pedagoger och barn, men det fanns vissa likheter i konflikterna. Vissa barn söker uppmärksamhet genom att höras och synas. Jag märkte också att i olika konflikter återkom samma barn och samma pedagoger. Pedagogernas engagemang och intresse vid uppkomst av konflikter har visat sig vara hög men några problem påträffades när pedagoger inte var lyhörda. Rolltagandet vid konflikter har visat sig fungera men undantag framkom också.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
konflikt
pedagog
rolltagande
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/2101 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics