Flickors syn på idrott i skolår 9

DSpace Repository

Flickors syn på idrott i skolår 9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Flickors syn på idrott i skolår 9
Author Engström, Erika ; Gullstrand, Jessica
Date 2006
English abstract
--
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna studie var att undersöka vad flickor i skolår 9 har för föreställningar om skolämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna var hur ser flickor i skolår 9 på skolämnet idrott och hälsa gällande följande områden: Intresse för ämnet? Samundervisning? Bollspelets eventuella prioritering? Självbestämmande och delaktighet. Studien inspireras av Askers artikel (2003) om tidigare forskning gjord vid Örebro universitet, som visar att flickor får lägre betyg i ämnet idrott och hälsa än pojkarna och att idrottsundervisningen i skolan är anpassad till pojkar. Vi gjorde vår undersökning hösten 2005 på en skola i Skåne. Undersökningsgruppen bestod av tio flickor. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. Det huvudsakliga resultatet visade att flickorna trivdes till stor del med skolämnet idrott och hälsa och att de visade ett stort intresse för det. Flickorna ville även ha mer gemensam idrottsundervisning med pojkarna. En av de stora nackdelarna som flickorna lyfte fram var att pojkarna kunde vara mer krävande än vad de uppfattar att de själv är och därmed tar pojkarna större plats i undervisningen. Flickorna ville även delta i idrottsundervisningen trots att de var sjuka eller har någon skada. De kunde då styrketräna eller dylikt. De slutsatser vi drog av detta var att: Flickors intresse varierar mycket från flicka till flicka och att det finns många olika faktorer som påverkar flickornas intresse för ämnet idrott och hälsa. Nyckelord: Bollspel, Flickor, Idrott, Idrott och hälsa, Samundervisning
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bollspel
Flickor
Idrott och Hälsa
Samundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2102 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics