Vägledning utifrån arbetsförmedlarperspektiv -En studie om studie- och yrkesvägledningsfunktion och arbetsmarknadsintegration

DSpace Repository

Vägledning utifrån arbetsförmedlarperspektiv -En studie om studie- och yrkesvägledningsfunktion och arbetsmarknadsintegration

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägledning utifrån arbetsförmedlarperspektiv -En studie om studie- och yrkesvägledningsfunktion och arbetsmarknadsintegration
Author Abed, Iman
Date 2016
Swedish abstract
På grund av de otrygga och oroliga omständigheterna i vissa länder väljer människorna, tvångsmässigt, att lämna sina ursprungsländer. Detta har lett till att antalet invandrare har rekordökat under de senaste åren i, bland annat, Sverige. Integrationsfrågan diskuteras alltmer i den svenska politiskadebatten. Invandrings- och integrationspolitiska mål är att stärka nyanländas samhällsgemenskap och arbetsmarknadsintegration. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att etablera nyanlända genom olika insatser. Studiens huvudsyfte är att få en djupare förståelse för studie- och yrkesvägledningsfunktionen och vad den har för betydelse för de nyanlända, samt förstå de faktorerna som hindrar och försvårar nyanländas arbetsmarknadsintegration. Studien utgår från arbetsförmedlarperspektiv på respektive frågeställning. För att nå syftet med studien används en kvalitativ intervjumetod med 6 verksamma arbetsförmedlare (etableringshandläggare) på Arbetsförmedlingen. Det undersökta ämnesområdet analyseras utifrån systemteori som ramverk STF och funktionalismen. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledningen uppfyller en viktig funktion som behöver stärkas under nyanländas etableringsperiod. Vidare visar resultatet att faktorer i form av socialt kapital, socialt nätverk, humankapitalet, krav på språk och utbildning och egen vilja och motivation påverkar individens integration i såväl samhället som arbetsmarknaden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject etableringsuppdraget
studie- och yrkesvägledning
arbetsmarknadsintegration
arbetsförmedlingen
nyanlända
Handle http://hdl.handle.net/2043/21028 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics