Barn som far illa. Att som lärare i förskola möta barn som far illa

DSpace Repository

Barn som far illa. Att som lärare i förskola möta barn som far illa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn som far illa. Att som lärare i förskola möta barn som far illa
Author Bröchner, Jessica ; Linansky, Thomasie
Date 2006
English abstract
Child Maltreatment. As a teacher in preschool meet children exposed to maltreatment
Swedish abstract
I vårt arbete lägger vi tyngdpunkten på lärarens perspektiv i arbete med barn som far illa. Genom intervjuer vill vi försöka förstå hur lärare anser att man bör hantera förhållanden kring barn som far illa. Vi önskar större insikt i vad dessa barn behöver och hur vi kan tillgodose deras behov. Vi vill också försöka förstå den process som följer en misstanke om att ett barn mår dåligt. Vi önskar att detta examensarbete kan bidra med en liten del i diskussioner inom ämnet. Vår studie grundar sig på följande två huvudfrågeställningar: 1. Hur bör man som lärare i förskola hantera förhållanden kring barn som far illa? 2. Vilket ansvar är lärarens vid en anmälan om barn som far illa? Vår undersökning bygger på intervjuer med tre lärare i förskola, en socionom inom social-tjänsten och en flicka som själv varit utsatt för sviktande omsorg i hemmet. Ett av våra viktigaste resultat, grundat på dessa intervjuer, sätter barnet i fokus. För att man som lärare ska kunna identifiera familjers högst skiftande problematik, måste man ha en förmåga att åsidosätta sina personliga fördomar. Se barnet, dvs. försök förstå hur barnet mår och utvecklas just här och nu, oavsett dess bakgrund och nuvarande livssituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn som far illa
familj
förskola
lärare
engagemang
anmälningsplikt
process
Handle http://hdl.handle.net/2043/2103 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics