Där den passar och är relevant - Samhällskunskapslärare i gymnasiet om att undervisa om invandring

DSpace Repository

Där den passar och är relevant - Samhällskunskapslärare i gymnasiet om att undervisa om invandring

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Där den passar och är relevant - Samhällskunskapslärare i gymnasiet om att undervisa om invandring
Author Torell, Ludvig
Date 2016
Swedish abstract
Invandring har under senare år blivit en allt mer kontroversiell fråga i Sverige vilken debatterats mycket. Som en relevant samhällsfråga är det i min mening viktigt att invandring behandlas i skolans undervisning, inte minst i ämnet samhällskunskap. I detta examensarbete har jag undersökt hur lärare på gymnasieskolor undervisar om invandring inom samhällskunskap. Detta är ett i hög utsträckning outforskat forskningsområde då tidigare forskning fokuserat på invandring som en del av värdegrundsarbetet i skolan. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie på olika skolor i Skåne där fyra lärare som undervisar på yrkesförberedande respektive studieförberedande program har intervjuats. Resultatet har därefter analyserats med koppling till för området aktuella teorier om lärande och skolans demokratiuppdrag. Intervjuerna visar att lärare behandlar invandring i samband med annat innehåll och frågor där det kan ses som en naturlig del. Under undervisningen möter lärare svårigheter vilka kan kopplas till hur invandring är en kontroversiell fråga. Dessa svårigheter bemöts med sakliga diskussioner då lärarna försöker lära eleverna att analysera invandring som en samhällsfråga ur olika perspektiv såväl som försvara skolans värdegrund vilken stundtals utmanas av elevers uttalanden under diskussioner.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Elever
Invandring
Kontroversiella frågor
Samhällskunskap
Skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/21038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics