The effects of digitization on the music industry – From the viewpoint of music creators and independent record labels in Sweden

DSpace Repository

The effects of digitization on the music industry – From the viewpoint of music creators and independent record labels in Sweden

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Primschitz, Christina
dc.date.accessioned 2016-06-29T13:56:15Z
dc.date.available 2016-06-29T13:56:15Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21042
dc.description Digitaliseringen, uppkomsten och den ökade populariteten av on-demand musikstreamingtjänster har förändrat musikbranschen i snabb takt. Tidigare studier visar att digitaliseringen har påverkat sättet hur media skapas, publiceras, distribueras och konsumeras. Studier om digitaliseringens effekter på kreatörer och distributörer inom musikbranschen visade sig däremot vara få. Det ansågs därför som en möjlighet att utforska hur artister och oberoende skivbolag uppfattar digitaliseringens effekter för att minimera den nuvarande kunskapsluckan. Den explorativa sekventiella studien bestod av två faser och baserades på en kombination av olika metoder. Den initiala studien utgjordes av tre kvalitativa intervjuer och resulterande arbetsteorier prövades därefter i en kvantitativ enkätundersökning (n=81). Resultatet indikerar att större andelen av oberoende skivbolag har anpassat sina affärsmodeller och utvecklats till s.k. 360°-musikföretag. Resultatet visar vidare att digitaliseringen har till viss grad påverkat sättet hur musik skapas och produceras, med en tendens mot en mer individualistisk och digital process, och vidare medfört en förenkling för artister att publicera sin musik. Artisternas intäkter har däremot inte förbättrats och många upplever att arbetsklimatet har försämrats. Resultatet visar att digitaliseringen sedan uppkomsten av musikstreamingtjänster har medfört omvälvande förändringar, dock verkar dessa inte ha lett till en demokratisering av musikbranschen utan enbart till en förflyttning av makten från skivbolagen till musikstreamingtjänsterna. Både artister och oberoende skivbolag uppfattar att den nära framtidens främsta utmaningar å ena sidan är att uppnå en skälig betalning för artister, samt å andra sidan att framgångsrikt marknadsföra musiken för att nå igenom bruset. Det indikeras vidare att regler och lagar är nödvändiga för att kunna säkerställa en hållbar utveckling av musikbranschen. en_US
dc.description.abstract The emergence and continuously growing popularity of on-demand streaming music services has changed the music landscape rapidly and new services are entering the market at a high pace. Prior studies show that digitization has affected the way media is created, published, distributed and consumed. The literature review revealed a knowledge gap regarding the effects on music professionals and provided an opportunity to explore how artists and independent record labels perceive the aspects of digitization. The study followed an exploratory sequential mixed-methods approach and consisted of two phases, an initial study including three qualitative interviews, and a quantitative follow-up study, in which working theories that had resulted from the initial study were tested through an online survey (n=81). The results indicate that many independent record labels have changed and adapted their business models and turned into so called 360° music companies. The results further show that digitization developments have to some degree affected the way music is created and produced, with a tendency towards a more individualistic and digital process, and that it has become easier for artists to publish their music; their incomes have however not improved and for many artists the working climate has become harder. The results show that the emergence of on-demand streaming services has disrupted the music industry, instead of having a democratic impact, the power that record labels used to have appears to have shifted to streaming services. Both artists and independent record labels perceive the achievement of fair payments and successful promotion to be the main future challenges. It is indicated that regulations and laws that prevent exploitation are necessary in order to ensure the music industry to be sustainable in the future. en_US
dc.format.extent 90 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject digitization sv_SE
dc.subject music sv_SE
dc.subject music industry sv_SE
dc.subject artists sv_SE
dc.subject independent record labels sv_SE
dc.subject music streaming sv_SE
dc.subject digital technologies sv_SE
dc.subject disruption sv_SE
dc.subject Sweden sv_SE
dc.title The effects of digitization on the music industry – From the viewpoint of music creators and independent record labels in Sweden en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Medieproduktion och processdesign
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics