Med ögonen på förmågor/With eyes on your ability

DSpace Repository

Med ögonen på förmågor/With eyes on your ability

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med ögonen på förmågor/With eyes on your ability
Author Bellander, Chanette
Date 2005
English abstract
The connection between musisk education and specialeducation
Swedish abstract
Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på om det finns ett samband mellan specialpedagogik och musisk undervisning. Jag vill ta reda på om speciallärare/specialpedagoger använder sig av musisk undervisning. I examensarbetet har jag intervjuat tolv speciallärare/specialpedagoger, jag har även använt mig av litteratur där jag främst inriktat mig på olika inlärningsstrategier. Detta gjorde jag för att finna lämpliga metoder som jag kan använda mig av i mitt dagliga arbete med elever. För att belysa vikten av olika inlärningsstrategier tar jag upp några forskares perspektiv på lärande, läroplanen för grundskolan, specialpedagogikens historia och vad musisk undervisning är. Därefter beskriver jag Bifrost- och Reggio Emilia pedagogiken som är två pedagogiska metoder som utgår efter att sätta sina ögon på dina förmågor. Resultatet av undersökningen visade det jag hade sett ute på fältet tidigare innan jag började min studie, nämligen att specialpedagogerna/speciallärarna använder sig av musisk undervisning. Det som kom fram som nytt var att de hade inget namn på det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musisk undervisningspecialpedagog/speciallärare
specialundervisning
individualiserad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics