Vad är det som hörs? En undersökning av seendet som meningsskapande verktyg under livekonserten

DSpace Repository

Vad är det som hörs? En undersökning av seendet som meningsskapande verktyg under livekonserten

Details

Files for download
Icon
Lizette Andersson ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad är det som hörs? En undersökning av seendet som meningsskapande verktyg under livekonserten
Author Lizette, Andersson
Date 2016
English abstract
Although music is primarily intended for the ear, today's live performances seem more visually stimulating than ever. Live performance has evolved into a show for the audience to watch as well as listen to, increasing the demands on visual representation. To further todays understaning of the role vision plays in perception of live music, an audience got to experience the opposite; a live concert behind the blindfold. If visual perception is removed; what does the audience make of the performance? By conducting qualitative interviews with both performer and audience it is possible to distinguish tendencies that show how the eyes act as medium not only to perceive the live performance, but also to aid audience perception of self during the social activity that consitutes a live concert. When visual perception is not possible, the participants are forced to renegotiate how they see themselves as individuals and as part of a collective.
Swedish abstract
Trots att musik främst är ämnat för örat verkar dagens liveframträdanden mer visuellt stimulerande än någonsin. Livekonserten har utvecklats till en show för publiken att se på likväl som lyssna till, vilket ställer höga krav på visuell framställning. För att undersöka vilken roll seendet spelar för uppfattning av livemusik fick en publik uppleva det omvända, en konsert bakom ögonbindel. Om det visuella tas bort; hur uppfattas liveframträdandet då? Den här studien använder kvalitativa intervjustudier med både artist och publik. Resultaten visar på hur ögonen tenderar att fungera som medium inte bara för att uppfatta musiken, utan också för att förstå sig själv och sin roll i den sociala institution som bildas under en konsert. När visuell uppfattning inte är möjlig tvingas deltagarna omförhandla hur de ser på sig själva som individer och som en del av ett kollektiv.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Visuell perception
Live
Musik
Mediumteori
Embodiment
Mediekultur
Social interaktionism
Social interaktion
Non-visual communication
Meningsskapande praktiker
Visual perception
Music
Visuality
Meaning making practices
Visual Culture
Live Music
Performance
Handle http://hdl.handle.net/2043/21050 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics