“Ett genusperspektiv är förstås också mycket viktigt” - - En diskursanalys av normer och värden i Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning i historia

DSpace Repository

“Ett genusperspektiv är förstås också mycket viktigt” - - En diskursanalys av normer och värden i Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning i historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Ett genusperspektiv är förstås också mycket viktigt” - - En diskursanalys av normer och värden i Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning i historia
Author Eldforsen, Klara ; Johansson, Anna
Date 2016
Swedish abstract
Detta arbete har haft sin utgångspunkt i ett problemområde som belyser de svårigheter som idag finns i den svenska skolan att implementera sex- och samlevnadsundervisning i alla de gymnasiegemensamma ämnena, där ibland historieämnet. Författarna har försökt förstå varför sex- och samlevnadsundervisningen inte prioriteras eller som tidigare forskning visat, i vissa fall är bristfällig i sitt utförande genom att undersöka hur Skolverket arbetar med dessa frågor. Syftet med detta arbete är att utifrån en diskursanalys med utgångspunkt i socialkonstruktivistiska teorier visa på vilka normer och värden som förmedlas i Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisningen i historieämnet samt vilka konsekvenser de kan få för undervisningen. Resultatet visar på att Skolverket förmedlar normer och värden utifrån stereotypa uppfattningar kring kön, sexualitet, etnicitet och relationer vilket försvårar för lärare att arbeta med ett genomgående normkritiskt perspektiv och att inkludera alla elever i undervisningen. Resultatet visar även på en otydlig koppling mellan stödmaterialet för sex- och samlevnadsundervisningen och de förmågor som historieämnet ska utveckla. Slutsatsen är därmed att materialet, i motsats till dess uttalade syfte, riskerar att reproducera normer och maktförhållanden istället för att belysa och problematisera normerna i sig. Slutsatsen är även att Skolverket i sin konstruktion av stödmaterial i högre grad behöver ta hänsyn till forskning, i såväl historiedidaktik, som i ett normkritiskt förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diskursanalys
Historia
Historiedidaktik
Läroplansanalys
Makt
Normer
Normkritik
Sex- och samlevnadsundervisning
Skolverket
Stödmaterial
Handle http://hdl.handle.net/2043/21053 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics