”Ändå fett” - En komparativ studie av formativ bedömning i svensk religionskunskapsundervisning

DSpace Repository

”Ändå fett” - En komparativ studie av formativ bedömning i svensk religionskunskapsundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ändå fett” - En komparativ studie av formativ bedömning i svensk religionskunskapsundervisning
Author Grottling, Amanda ; Lorentzon, Linus
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med följande examensarbete är att undersöka i vilken form och utsträckning formativ bedömning existerar ute i den svenska gymnasieskolan. Vi vill dessutom undersöka huruvida det finns en kommunikation mellan lärare och elever gällande formativ bedömning samt hur denna kan se ut. För att svara på våra frågeställningar har vi först sammanställt den tidigare forskning som finns kring formativ bedömning. Därefter har vi presenterat relevant teori som primärt består av Dylan Wiliam och hans fem strategier för hur man kan ta sig an formativ bedömning i klassrummet. I resultatet presenteras den empiri som framkommit genom intervjuer med lärare, samt enkätundersökningar som gjorts eleverna som går i de klasser som lärarna undervisar i. I analys-avsnittet sker således en analys av empirin med hjälp av teorin; Dylan Wiliams fem punkter. Denna visar på att det finns en dialog av något slag i alla de klassrum som undersökts gällande formativ bedömning. Hur mycket denna implementeras samt på vilka konkreta sätt tycks vara relaterat till vilken mängd fortbildning lärarna fått sedan Gy11 och formativ bedömning kom ut på marknaden i den form det är idag. Tidsbristen tycks också ha en viss påverkan på i vilken utsträckning formativ bedömning används. Slutligen så tycker dock både elever och lärare att formativ bedömning är något positivt och att det bör finnas med i klassrummet så länge tiden, möjligheten och kunskapen finns där.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Formativ bedömning
religionskunskapsundervisning
enkätundersökning
intervju
triangulering
Dylan Wiliam
Handle http://hdl.handle.net/2043/21054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics