Porträtteringen av kristendom i bildmaterialet i läroböcker

DSpace Repository

Porträtteringen av kristendom i bildmaterialet i läroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Porträtteringen av kristendom i bildmaterialet i läroböcker
Author Gustavsson, Ann ; Andersson, Johan
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att försöka blottlägga eventuella sociala konstruktioner (normer) i relation till religionen kristendom som återfinns i bildmaterialet för läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. Anledningen till att vi undersöker detta är på grund av den särställning som kristendomen fått i den senaste läroplanen från 2011. Vi vill undersöka om detta har härlett till att kristendom inte problematiseras i läroböckerna. För att göra detta har vi använt oss av en semiotisk bildanalys på tre läroböcker i religionskunskap för gymnasiet. Det vill säga att vi har sett på bilder och dess innehåll som ett sätt att förmedla genom symboler, sammanhang och associationer. Tillsammans bildar dessa ett meddelande. På den semiotiska bildanalysen har vi applicerat ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det vill säga att de meddelandena vi funnit i bildmaterialet har vi sett ur ett perspektiv där dessa meddelanden speglar olika sociala konstruktioner i samhället, som i sin tur skulle kunna bilda en slags norm. Detta har vi sedan jämfört med det som tidigare forskning syftar på är norm. På så sätt har vi kunnat se om denna är problematiserad eller enbart följer “normen”. Vårt resultat visade att det fanns vissa återkommande teman i bildmaterialet som är i enlighet med det som vår tidigare forskning och teori menar är “normen”. Även om det fanns inslag av problematiserade inslag i bildmaterialet menar vi fortfarande att normen kan anses vara utgångspunkten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject bildanalys, bildmaterial, exotifiering, genus, läroböcker, läroplan, kristendom, norm, normkritik, religionsdidaktik, religionskunskap, semiotik, socialkonstruktivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/21056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics