Vad fångar elevers läslust?

DSpace Repository

Vad fångar elevers läslust?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad fångar elevers läslust?
Author Ahlgren, Linda ; Rosvall, Eva
Date 2006
English abstract
We have interviewed 12 students, six girls and six boys in grade three. Our results were following: all of the interviewed students have great interests in reading fiction, especially when the students choose their own books.
Swedish abstract
Vår övergripande huvudfråga är: Vad fångar elevers läslust? Våra underfrågor är: Hur ser flickors och pojkars läslust ut? Hur ser flickor och pojkar på läseboken i förhållande till skönlitteraturen? Vi har intervjuat 12 elever varav sex flickor och sex pojkar i årskurs tre och utifrån vårt resultat har vi funnit följande: Vi har funnit att alla våra 12 intervjuade elever har läslust eftersom de tycker alla om att läsa skönlitterära böcker. Vi fann också att då de själv fick välja sin bok hade det stor betydelse för deras lust att läsa. Vidare fann vi att även vuxenstödet har betydelse för elevers läslust. Vi har fått ut av vårt resultat att handlingens betydelse för läslusten i den skönlitterära boken inte har varit någon större skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna väljer böcker med både flickor och pojkar i medan pojkarna hellre väljer böcker med pojkar i. Både flickorna och pojkarna tyckte det var bra att de själv fick välja bok. Vi frågade eleverna om de själv fick bestämma om de ville ha läsebok eller inte fann vi skillnader mellan könen. Alla pojkar utom en valde skönlitterära böcker istället för läsebok. Flickorna däremot tyckte lite olika. Några ville ha både skönlitterär bok och läsebok och några ville bara ha skönlitterär bok.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevperspektiv
genus
läsebok
läslust
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/2107 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics