Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet

DSpace Repository

Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet
Author Lundell, Maria ; Malmgren, Gisela
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att försöka utröna vilka möjligheter flerspråkiga barn i Malmö har för att skapa så goda förutsättningar i förskolan för att klara sin skolgång i Sverige. Våra huvudfrågeställningar var därför. • Vilka faktorer påverkar flerspråkiga barns framtida skolsituation i Malmö? • Hur tänker Agneta Eriksson i egenskap av kommunalråd i Malmö kring denna problematik? Vi ville belysa vår första frågeställning utifrån hur två pedagoger och biträdande rektor, samtliga verksamma i multikulturell förskola och skola i Malmö ser på invandrarbarns språkutveckling. I debatter hör vi ofta att flerspråkig undervisning för invandrarbarn är en politisk fråga (Fürstenberg, 2004), vad menas med det? Vi valde därför att intervjua kommunalrådet Agneta Eriksson. Vad anser hon påverkar invandrarbarns skolframgång? För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra kvalitativa intervjuer. I vår undersökning visade det sig att den språkliga basen är mycket viktig för att kunna utveckla ett andraspråk. Att det finns en dold språkhierarki ute i samhället och i skolorna är även något som framkom i svaren. I alla våra intervjuer framgick det även att det finns en dold skolstruktur, att den svenska skolan trots allt kanske inte är en skola för alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språklig bas
andraspråkselever
modersmål
flerspråkighet
skolsituation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2108 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics