Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet

DSpace Repository

Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundell, Maria
dc.contributor.author Malmgren, Gisela
dc.date.accessioned 2006-02-17T11:08:36Z
dc.date.available 2006-02-17T11:08:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2108
dc.description Syftet med vår undersökning var att försöka utröna vilka möjligheter flerspråkiga barn i Malmö har för att skapa så goda förutsättningar i förskolan för att klara sin skolgång i Sverige. Våra huvudfrågeställningar var därför. • Vilka faktorer påverkar flerspråkiga barns framtida skolsituation i Malmö? • Hur tänker Agneta Eriksson i egenskap av kommunalråd i Malmö kring denna problematik? Vi ville belysa vår första frågeställning utifrån hur två pedagoger och biträdande rektor, samtliga verksamma i multikulturell förskola och skola i Malmö ser på invandrarbarns språkutveckling. I debatter hör vi ofta att flerspråkig undervisning för invandrarbarn är en politisk fråga (Fürstenberg, 2004), vad menas med det? Vi valde därför att intervjua kommunalrådet Agneta Eriksson. Vad anser hon påverkar invandrarbarns skolframgång? För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra kvalitativa intervjuer. I vår undersökning visade det sig att den språkliga basen är mycket viktig för att kunna utveckla ett andraspråk. Att det finns en dold språkhierarki ute i samhället och i skolorna är även något som framkom i svaren. I alla våra intervjuer framgick det även att det finns en dold skolstruktur, att den svenska skolan trots allt kanske inte är en skola för alla. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Språklig bas en
dc.subject andraspråkselever en
dc.subject modersmål en
dc.subject flerspråkighet en
dc.subject skolsituation en
dc.title Den dolda skolstrukturen och språkhierarkin - en studie kring invandrabarns väg in i det svenska skolsystemet en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics